Bubáci Grujáci

Jednou tak na podzim jsem bděle snil o tom, jak zbavit společnost strachu. Představoval jsem si jak budu dělat bubáky všude po dědině z ledu, až bude mrznout. Taková nežhavá provokace a upozornění, že máme strach všude kam se podíváme. Máme ho v hlavě, zabudovaný. Neustálé ohlížení a i samotná bezstarostnost. Vše na základě pudů strachu, které v nás vybudovali především rodičové (ve starších samotný režim), nakaženi režimem totality. Nejlepší český přístup je dnes nic nedělat, nebýt vidět a doufat, že si vás nikdo nevšimne. Jenže tento přístup je zcela destruktivní. Život má jednu ze svých součástí "riziko". Ta je nepopíratelná a nedílná od života. Sociální jistoty, když člověk bude jen tak přežívat mezi patníky a nikdy ani víc nahoru ani více dolů, to je to co nás změnilo. Jako národ morálně upadáme skoro půl století. Rok 1968 byl zárvatný a způsobil úpadek společnosti v celém světě.

Bubáci Grujáci jsou tak určitými strážci bdícími nad našimi strachy, abychom se postupně dostali zase do života převážně přijetím a uvědoměním si svých strachů. Jak fungují, kolik jich je je vše na

www.gruji.cz

Nápad jsem tedy již zrealizoval osobně! :-)

Blokové cyklostezky

Vést různé kabely a trubky zemí je dnes stále tolik náročné, že elektřinu taháme vzduchem stejně jako sítě počítačové. Tak jak jsme se naučili ve velkých městech stavět tunely, kam se vše umístí nad sebe a je to kdekoliv a kdykoliv přístupné, tak jsme se naučili chovat slušněji k cyklistům a stavíme všude cyklostezky. Proč tyto dva skvělé vynálezy nespojit dohromady? Vytvořme betonový tunelový blok, který bude na svém povrchu upraven pro možnost chodníku/cyklostezky a pod ním bude vše umístěno do kabelů. Vyřešili by se tím stavby cyklostezek, stavby elektrického vedení, kolísavost internetových sítí, stabilita, možnosti vzduchového přenosu, většinu problémů s povětrnostními vlivy. Pod klasickou cyklostezkou není možno prostory využívat stejně tak jako pod silnicí, proto jsem už navrhl i skryté silnice (viz níže). Není už dnes ta doba, kdy musíme námi zabrané plochy začít využívat efektivně a tím směrem, že díky efektivitě získáme i skutečnou efektivitu toho, co jsme díky neefektivnímu vedení vedli doposud?

Propojené lesy

Jak napovídá sám obrázek, šlo by stejně jako u silnic o podobně rozsáhlou revitalizaci krajiny. Když se totiž podívám na leteckou mapu, tak vidím jen obce, pole a lesní ostrůvky. A to se pak člověk nesmí divit, že v některých lesích je určitých druhů zvířat více, v jiných méně a někde vymírají poslední zbytky druhu. Proto bych zvolil jednoduchou taktiku spojení a to tak, že bych mezi každým lesem udělal úzký pás, který by byl nerušený a zvířata by mohla v klidu probíhat z jednoho lesa do druhého. Zároveň bych do lesů vysázel veškeré ovocné i neovocné stromy, jelikož ty smrkové a borové záhony zvířata spíše vyhání (třeba vlky). Chce to skutečnou rozmanitost rostlin i zvířat.

Podzemní komunikace

Podívám-li se na mapu území kteréhokoliv státu, vidím síť. Někdy řídkou, jindy dosti hustou. Ovšem i tak si myslím, že je mnoho spojnic sítě zcela zbytečných. Určité silnice budovány z důvodu urychlení trasy mezi body až o mnoho kilometrů/hodin. Jenže tím vznikla další místa kde může člověk nechtěně porážet další zvěř a narušovat biokoridory. A právě kvůli tomu jsem začal přemýšlet trochu více obsáhleji, abych udělal jakousi kompletní vlastní představu, jak zamezit tomu, že jsou zde zbytečné silnice a hlavně tomu, že mají zvířata strach přejít silnici a mnohdy skončí jako placky.

Jak je vidět na obrázku, tak by šlo o částečně zapuštěné komunikace - silnice by se vlastně zapustila o polovinu své celé konečné výšky a následně vyhrabaný materiál nasypal ke kraji, čímž by pak brázdily krajinu vizuálně jen kopečky a náspy místo obyčejných silnic. Na vozovku proudil čerstvý vzduch skrze ohromná "okna". V místě přepažení by byl jednoduše betono-profilový most. Zapuštěná komunikace by byla rozdělena na dvě nebo tři části. Tam kde by se silnice táhla okolo svahu, tak by cyklostezka/chodník byly zapuštěny do opačné strany kraje "polotunelu" a tam kde by byla krajina normálně přirozeně rovná či skoro rovná, by samozřejmě stezky pro nemotorová vozidla a chodce byly nahoře mimo zapuštěnou vozovku.

Ve prostřed tohoto polozapuštěného tunelu by byla normální vozovka, která by měla po jedné straně veškeré inženýrské sítě a na druhé buď nic nebo tu cyklotrasu.
Na levém obrázku je znázorněno vyrušení přebytečných cest, což by mělo za následek vybudování obchvatů u většiny obcí. Pravý obrázek ukazuje náhodnou křižovatku, bez kterých se silnice občas neobejdou ani při vyrušení zbytečných cest. Také je zde ukázána představa střídání přechodů a "oken" nad silnicemi.

Turistické značení

Jednadvacáté století a my čmářeme po stromech značky. když už tedy většina z nás máme chytré telefony neustále při sobě, tak navrhuji kombinaci techniky a staré tradice ve prospěch turistiky.
Jednoduše míso čmárání po stromech dát na každou křižovatku na stojánku malou placatou krabičku, která nad sebou může či nemusí mít ještě malinký solární panelek. Ta krabička by samozřejmě nediskriminovala ty co GPS aplikace nepoužívají a byla by na ní namalována barva značky. Ovšem zároveň by tato krabička na malém jednobarevném displeji zobrazovala polohu s ID turistické značky. A na velmi krátkou vzdálenost (dejme tomu jeden až dva metry) vysílala signál s přesnou GPS souřadnicí. Díky opravdu velmi slabému nároku na provoz by baterie vydrřela dlouho, mohla by se skrze světlo nabíjet a nic víc bychom nepotřebovali. Až tedy na turistickou aplikaci do chytrého telefonu, která by vysílanou GPS souřadnici vyznačila přímo na mapě a díky ID turistické značky mohla zobrazit na jaké trase jsme a kam vede... Turisté by tedy mohli sledovat data o turistické značce/trase i bez připojení k internetu.

Obec Určice

Obec Určice se nachází pár kilometrů jižně od města Prostějov. Já zde žiji už od dokončení základní školy a už od té doby si zde všímám určitých problémů, které by někdy mohly být vyřešené za pár minut, jindy za několik měsíců. Návrhy pan starosta (r. 2013) odmítl shlédnout. Když už jsem návrhy vytvořil, nerad bych, aby nadále ležely jen v mém počítači. Zaměřil jsem se na praktičnost, jednoduchost a hlavně úspornost. Využití dosavadních materiálů včetně velice levného napravení problému za "politicky" přímo nepřijatelně nízkou cenu. Proto při větších projektech nabízím nejen 3D pohled na nápad, ale zároveň i stručný popis postupu.

Zastávka u hřbitova

Popis problému:
  Zastávka u Hřbitova je útulkem pro bezdomovce a vandaly. Její dosavadní řešení podporuje možnosti vandalismu a sdružování faťáckých a kuřáckých skupin. Zastávka je nadbytečně prostorově řešena a její místa jdou využívat pro bezdomovce a narkomany. Zastávka svou nadměrnou velikostí zasahuje svou polohou přes tři obecní pozemky a zabírá zbytečně moc místa.

Klady:
- Dobrá ochrana čekajících proti větru
- Dobrá ochrana čekajících proti dešti

Zápory:
- Silný zápach
- Pomočená místa
- Posprejované zdi
- Nebezpečí úrazu o ostrý kov, kámen nebo sklo
- Příliš veliká, nadbytečně mnoho parkovacích míst pro bus u sebe
- Nerozlišení míst pro autobusy a osobní automobily, věčné spory stání
- Šikmo umístěná budova, zabírající mnoho místa, zbytečně

Návrh řešení:
  Navrhuji kompletně celou zastávku zbourat. Poté zde vystavět ostrůvkovou zastávku, oboustrannou, lehce zastřešenou. Místo pro autobusy po obou stranách ostrůvku a střetního ostrůvku u křižovatky. Vznikla by tři různá zastavovací místa pro autobusy. Křižovatka by se oddělila od ostatní plochy a zastávka by se oddělila od zbylé odstavné plochy.

Klady řešení:
- Aut. linky by mohly dle domluvy stavět na určitých místech, menší zmatenost čekajících
- Bez zápachu
- Více světla
- Bez možnosti močit volně po stěnách zastávky
- Bez možnosti se zde déle ukrývat, fetovat, kouřit, opíjet se
- Vznik relaxační plochy pro mládež i starší (dvě nebo tři lavečky, nic víc)
- Nový zatravněný ostrov dělící zastávku od křižovatky
- Vyznačené místo pouze pro autobusy
- Mnohem větší místo pro odstavnou plochu, možno využít pro více parkovacích míst nebo kolotočů
- Jednoduchá zastávka na jednoduchém ostrůvku, symetricky k oběma přilehlým silnicím (méně točení autobusů)

Zápory řešení:
- Menší ochrana čekajících před nepříznivým počasím jako doposud

Stručný popis postupu:
- Dočasně přemístit zastávku blíže ke kontejnerům na volný plac
- Odpojit elektrické vedení do staré zastávky
- Rozebrat starou zastávku včetně základů
- Celou plochu, vydlážděnou žulovými kostkami, rozebrat na hromadu
- Urovnat terén do jednotné roviny a vyměřit kompletně celou zastávku, ostrůvky, čekací plochy
- Vytvořit pomocí silných kostek okraje ostrůvku pro zatravněnou plochu s lavečkami
- Vytvořit pomocí silných kostek okraje ostrůvku pro oboustrannou zastávku
- Vydláždit chodník jak na celém oboustranném ostrůvku, tak v místě pro lavečky na ostrůvku u křižovatky
- Vysypat ostrůvek u křižovatky hlínou a zasadit strom, či vytvořit skalku nebo umístit kašnu
- Umístit patky pro přístřešek na oboustranné zastávce
- Zbudovat přístřešek zastávky
- Využít elektricé připojení staré zastávky pro osvětlení nové i ostrůvku dělící zastávku od křižovatky
- Vydlážit plochu pro autobusy, kompletně celou zastávku, pomocí žulových dlažebních kostek
- Umístit dopravní značky
- Zprovoznit zastávku umístěním jíz. řádu a laveček, košů, na dělící ostrůvek
- Rozrýt horní sypanou vrstvu odkládacího volného místa mezi zastávkou a kontejnery
- Kompletně ohraničit celý volný plac řadou žulových kostek
- Vyrovnat a uválet plac tak, aby byl do jedno až dvou stupňového svahu se středem uprostřed sebe sama a voda tak mohla odtékat ke kraji do kanálů
- Vydláždit místo pro velké kontejnery aby šly zasunout a nevyčnívaly

Přílohy:
- Příloha: Aktuální pohled na území
- Příloha: Nový pohled na území
- Příloha: 3D model (Google Sketch Up)Zastávka u has. zbroj.

Popis problému:
  Zastávka se nachází na přímém kraji silnice. Navíc se hned za zastávkou nachází levotočivá zatáčka silnice, ve které na levém kraji stojí budova, takže je zastávka nejen blokující dopravu, ale zároveň velice nepřehledná pro předjíždějící automobily. Zastávka blokuje dopravu.

Zápory:
- Nepřehlednost v dopravě
- Chybějící místo pro stání autobusu (stojí na silnici)
- Nebezpeční úrazu (vandalové neustále rozbíjejí tabulky skla, ze kterých je zastávka stavěná)

Návrh řešení:
  Navrhuji zastávku celou zapustit do kopce za ní. Je zde mnoho prostoru k tomu, aby se zastávka nejen zapustila o dva a půl metru směrem od silnice, ale mohla i posunout silnice a mohlo se tak místo pro stání autobusu zvětšit i na druhé straně, kde se nachází zastávka opačného směru a autobus zde může zajet ke kraji maximálně půl metru. Nově zbudované místo pro stání autobusu i čekání cestujících bych zároveň napravil i co se čekací budky týče. Budku navrhuji zbudovat ze dřeva, jednoduše a s menším krytím proti větru, odvrátí to tak pobývání vandalů. Na této zastávce nikdo nečeká na přestup, takže menší krytí proti nepřízni počasí je přijatelné.

Klady řešení:
- Přehlednost v dopravě
- Odlákání pobývání vandalů
- Místo pro stání autobusů
- Méně náročná údržba zastávky

Zápory řešení:
- Menší krytí proti větru
- Nutné zapuštění zastávky pod úroveň kopce (složité bagrování)

Přílohy:
- Příloha: 3D model (Google Sketch Up)Dětské hřiště

  Staré hříště pomalu zarůstá keři a stromy. Disponuje tak pouze možností pár sportů jako je hod talířem nebo míčové hry. Ovšem po malých úpravách by zde mohl být přímo ráj pro děti. V prvé řadě by byla třeba vyčistit celý areál od všech trnů, kopřiv a jiné plevele, aby zde byly pouze rostliny, které dětem neublíží. Zároveň by se musel odvézt veškerý černě navožený odpad a vyčistit tak celou oblast od černých skládek. Po těchto úpravách by se dalo začít tvořit.

  Nejprve bych se zbavil hromad na větřáku. To buď jednuduchým způsobem, že by se rozvozily na onom místě do tvarů malých kopečků a vytvořila zde tak možnost cyklo krosu pro děti. Složitějším krokem by byla verze, kdy by se hromady hlíny odvozily na spodní část starého hříště pod skálou, na boku od ohniště. A tak by se cyklo krosové prostředí vytvářelo až zde. Dále bych vyčistil celou skálu od jakýchkoliv pichláčů a stromů a umožnil tak zde mladým lození po skalách. Zabouchat do skály kovové úchyty, aby lození bylo zcela bezpečné. Nad touto skalou pak umístit zábradlí, aby nikdo nepadal ze skály dolů, což už se několikrát stalo. Staré hřiště by tak po pár úpravách poskytovalo plochu pro míčové a házené hry, dále pod touto plochou skálu na lození, hned vedle směrem k lesu ohniště na mládežnické zábavy a pod skalou směrem k určicím cyklo krosové kopečky, které by navazovaly na kopečky se stromy pro "přírodní opičí dráhy" a možností stavění různých dětských bunkrů a chýší.


Chodníky

Chodník na Výšovské ulici:
  Na celé pravé straně ulice chybí chodníky. Jelikož by bylo příliš složité je dodláždit tak navrhuji alespoň rohy všech křižovatek na levé straně dodláždit až k silnici, aby se dalo přecházet na druhou stranu.

Chodník na Dětkovské ulici:
  Od konce hřiště se nedá jít po žádné straně ulice po chodníku, jelikož zde žádný není. Maminky s dětmi zde chodí i s kočárky neustále po silnici a auta se jím těžce vyhýbají. Místo je zde veliké a proto by bylo asi nejlevnější i nejrychlejší, kdyby se silnice protáhla o metr a půl na šířku a chodník oddělil od silnice buď jedním pruhem dlažebních kostek nebo dvojitou čarou. Díky asfaltu by zde bylo mnohem snadnější ježdění s kočárky i na inline bruslích.

Chodník na Školní ulici:
  Před školou končí chodník u přední brány. Dále pokračuje trávník, po kterém děti chodí jak do školy, tak ze školy. Navrhuji zde dva možné způsoby. Pro zachování trávníku zde dát zábradlí, aby byl každý ve směru na Trpínky nucen sejít až k silnici a poté prostě přejít na chodník na druhé straně. A nebo zde vybudovat chodník, který by vedl až na konec plotu školního pozemku.

Chodník na Alojzovské ulici:
  Největším problémem chodníků v Určicích je chybějící chodník z Trpínek směrem k zastávce u has. zbrojnice. Chodník by zde měl veliké využití, ovšem silnice se zde stáčí a hned na jejím pravém kraji se nachází kamenná zeď a na levé straně prudký několikametrový sráz. Pro realizaci chodníku by se musel vést po levé straně. Navrhuji v těchto místech vytvořit polopřemostěný úsek pro možnost dřevěné či betonové konstrukce chodníku se zábradlím. Ve skutečnosti by se na kraj vozovky umístili do zeme betonové patky, stejně jako na spodu srázu pod silnici. Betonové patky by pak ve tvaru L spojili buď betonové spojnice nebo dřevěné (osobně se přikláním ke dřevěné konstrukci). Následně by se vytvořil metr široký chodník, který by z části seděl na kraji srázu a z větší části visel nad krajem srázu. Poté už by se jen zbudovalo zábradlí a mezi silnicí a chodníkem vložila do silnice svodidla.Drobné úpravy obce

Chybějící dlažební kostky na hlavní silnici:
  Na hlavní cestě směrem na Alojzov, při poloze horní hasičské zbrojnice, se nachází odbočka směrem dolů zpět k městečku. V této odbočce chybí několik dlažebních kostek a tak se kraj hlavní silnice stává nebezpečným. Navrhuji předláždit půlmetrový oblouk z okrajových dlažebních kostek a vydláždit tak celý chybějící zbytek menšími dlažebními kostkami, čímž by se zabránilo vzniku děr a cyklisté by přestali padat z vozovky.

Chybějící konec chodníku na školní ulici:
  Na levé straně Školní ulice chybí sjezd chodníku k silnici. Nahrazuje ho trávník, ale v zimě je toto místo nebezpečné. Navrhuji dodláždit toto místo, či nynější konec dlážděného úseku napojit na krajnici silnice, aby lidé nemuseli chodit po trávě.

Blogger  Facebook  Google+  YouTube  DeviantArt  Skype  Icq
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich